Author Topic: Ta strona jest uwa?ana za bardzo pouczaj?c?, ale chcia?bym wiedzie?.  (Read 19 times)

Offline AshleyCobr

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Jak du?e jest to du?e ?ród?o danych? Ile danych mog? uzyska?, poniewa? podejrzewam, ?e ta du?a tre?? usun??a baz? danych?